španělsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Estoy perdido.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... el sanitario/servicio de baño?
zařízení
... banku/směnárnu?
... un banco/casa de cambio
zařízení
... hotel?
... un hotel?
zařízení
... čerpací stanici?
... gasolinera?
zařízení
... nemocnici?
... un hospital?
zařízení
... lékárnu?
... una farmacia?
zařízení
... obchodní dům?
... una tienda departamental?
zařízení
... supermarket?
... un supermercado?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... la parada del autobús?
zařízení
... zastávku metra?
... la estación del metro?
zařízení
... turistické informace?
... una oficina de información turística?
zařízení
... bankomat?
... un cajero automático?
zařízení
Jak se dostanu ___?
¿Cómo llego a___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... al centro?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
... la estación del tren?
konkrétní místo
... na letiště?
... el aeropuerto?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... la estación de policías?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... la embajada de [país]?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... bar?
místo
... kavárny?
...café?
místo
... restaurace?
... restaurante?
místo
... noční kluby?
... club nocturno?
místo
... hotely?
... hotel?
místo
... turistické atrakce?
... atracción turística?
místo
... historické památky?
... sitio histórico?
místo
... muzea?
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Gire a la izquierda.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Gire a la derecha.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Siga derecho.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Regrese.
Dávání instrukcí
Zastav.
Pare.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Vaya hacia___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Pase el/la___.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Ponga atención a___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
cuesta abajo
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
cuesta arriba
Dávání instrukcí
křižovatka
intersección
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
semáforos
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... boleto sencillo...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... boleto de regreso...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... primera clase/segunda clase
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... pase por un día ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... pase semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... pase mensual ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
¿Está ocupado éste asiento?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Ese es mi asiento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
abierto
Obchod je otevřen
zavřeno
cerrado
Obchod je zavřen
vchod
entrada
Značka pro vstup
východ
salida
Značka pro východ
tam
empuje
sem
jale
muži
hombres/caballeros
Záchody pro muže
ženy
mujeres/damas
Záchody pro ženy
obsazeno
lleno/ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
Habitaciones libres/desocupado
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Necesito ir a__[lugar]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
¿Puede esperar aquí por un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
¡Siga ese carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
... por un día/una semana
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Quisiera un seguro de cobertura total.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
No necesito seguro.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Me gustaría incluir un conductor extra
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
El tanque no está lleno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
El motor hace un sonido extraño.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
El coche se encuentra dañado.
Stěžování si, že auto je poničené