portugalsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Eu estou perdido (a).
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Onde eu encontro ___?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... um banheiro?
zařízení
... banku/směnárnu?
... um banco/uma casa de câmbio?
zařízení
... hotel?
... um hotel?
zařízení
... čerpací stanici?
... um posto de gasolina?
zařízení
... nemocnici?
... um hospital?
zařízení
... lékárnu?
... uma farmácia?
zařízení
... obchodní dům?
... uma loja de departamento?
zařízení
... supermarket?
... um supermercado?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... uma parada de ônibus?
zařízení
... zastávku metra?
... uma estação de metrô?
zařízení
... turistické informace?
... um centro de informações turísticas?
zařízení
... bankomat?
... um caixa eletrônico?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Como eu faço para chegar ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... ao centro da cidade?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
... a estação de trem?
konkrétní místo
... na letiště?
... ao aeroporto?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... a delegacia de polícia?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... a embaixada [país]?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Você pode recomendar algum bom ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... bares?
místo
... kavárny?
... cafeterias?
místo
... restaurace?
... restaurantes?
místo
... noční kluby?
... boates?
místo
... hotely?
... hotéis?
místo
... turistické atrakce?
... atrações turísticas?
místo
... historické památky?
... cidades históricas?
místo
... muzea?
... museus?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Vire à esquerda.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Vire à direita.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Siga em frente.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Volte.
Dávání instrukcí
Zastav.
Pare.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Vá em direção à ___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Passe o ___.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Procure por ___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
para baixo
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
para cima
Dávání instrukcí
křižovatka
intersecção
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
semáforo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... bilhete único ...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... bilhete de ida e volta ...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... passe de um dia ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... bilhete semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... bilhete mensal ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Este lugar está ocupado?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Este é o meu assento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
aberto
Obchod je otevřen
zavřeno
fechado
Obchod je zavřen
vchod
entrada
Značka pro vstup
východ
saída
Značka pro východ
tam
empurrar
sem
puxar
muži
homens
Záchody pro muže
ženy
mulheres
Záchody pro ženy
obsazeno
ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
livre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Você conhece algum número de táxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Eu preciso ir para _[local]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Você pode esperar aqui por um momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Siga aquele carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Onde posso alugar um carro?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
... por um dia/uma semana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Eu quero pacote de seguro completo.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Eu não preciso de seguro.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
O tanque não está cheio.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
O carro está danificado.
Stěžování si, že auto je poničené