nizozemsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Ik ben de weg kwijt.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Waar kan ik ___ vinden?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... een toilet?
zařízení
... banku/směnárnu?
... een bank/een wisselkantoor?
zařízení
... hotel?
... een hotel?
zařízení
... čerpací stanici?
... een tankstation?
zařízení
... nemocnici?
... een ziekenhuis?
zařízení
... lékárnu?
... een apotheek?
zařízení
... obchodní dům?
... een warenhuis?
zařízení
... supermarket?
... een supermarkt?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... de bushalte?
zařízení
... zastávku metra?
... de halte voor de ondergrondse?
zařízení
... turistické informace?
... een bezoekersinformatie/VVV?
zařízení
... bankomat?
... een geldautomaat?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Hoe kom ik bij ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... het centrum?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
... het (trein)station?
konkrétní místo
... na letiště?
... het vliegveld?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... het politiebureau?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... de ambassade van [land]?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... barren?
místo
... kavárny?
... cafés?
místo
... restaurace?
... restaurants?
místo
... noční kluby?
... nachtclubs?
místo
... hotely?
... hotels?
místo
... turistické atrakce?
... toeristenattracties?
místo
... historické památky?
... historische bezienswaardigheden?
místo
... muzea?
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Sla linksaf.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Sla rechtsaf.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Ga rechtdoor.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Ga terug.
Dávání instrukcí
Zastav.
Stop.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Ga richting ___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Ga voorbij de ___.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Zoek de ___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
naar beneden
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
omhoog
Dávání instrukcí
křižovatka
kruising
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
stoplichten
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... enkeltje ...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... retourtje ...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... dagkaart ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... weekkaart ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... maandkaart ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Is deze plek bezet?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Dat is mijn stoel.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
open
Obchod je otevřen
zavřeno
gesloten
Obchod je zavřen
vchod
toegang
Značka pro vstup
východ
uitgang
Značka pro východ
tam
duwen
sem
trekken
muži
mannen
Záchody pro muže
ženy
vrouwen
Záchody pro ženy
obsazeno
bezet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
vrij
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Ik moet naar __[locatie]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Kunt u hier even wachten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Volg die auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Waar is de autoverhuur?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
... voor één dag/een week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Ik heb geen verzekering nodig.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
De tank is niet vol.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
De motor maakt een gek geluid.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
De auto is beschadigd.
Stěžování si, že auto je poničené