německy | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Ich habe mich verirrt.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Wo kann ich ___ finden?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... ein Badezimmer?
zařízení
... banku/směnárnu?
... eine Bank/Wechselstube?
zařízení
... hotel?
... ein Hotel?
zařízení
... čerpací stanici?
... eine Tankstelle?
zařízení
... nemocnici?
... ein Krankenhaus?
zařízení
... lékárnu?
... eine Apotheke?
zařízení
... obchodní dům?
... ein Kaufhaus?
zařízení
... supermarket?
... ein Supermarkt?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... eine Bushaltestelle?
zařízení
... zastávku metra?
... eine Bahnstation?
zařízení
... turistické informace?
... die Touristeninformation?
zařízení
... bankomat?
... einen Geldautomaten?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... die Stadtmitte?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
... der Bahnhof?
konkrétní místo
... na letiště?
... der Flughafen?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... die Polizeiwache?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... die Botschaft von [Land]?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... Bars?
místo
... kavárny?
... Cafés?
místo
... restaurace?
... Restaurants?
místo
... noční kluby?
... Diskotheken?
místo
... hotely?
... Hotels?
místo
... turistické atrakce?
... Touristenattraktionen?
místo
... historické památky?
... historische Sehenswürdigkeiten?
místo
... muzea?
... Museums?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Nach links.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Nach rechts.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Geradeaus gehen.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Geh zurück.
Dávání instrukcí
Zastav.
Anhalten.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Gehe zum/zur ___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Geh an ___ vorbei.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
bergab
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
bergauf
Dávání instrukcí
křižovatka
Kreuzung
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
Ampel
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
Park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... Einzelfahrschein ...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... Rückfahrkarte ...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... Tageskarte ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... Wochenkarte ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... Monatskarte ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Ist dieser Platz besetzt?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Das ist mein Platz.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
geöffnet
Obchod je otevřen
zavřeno
geschlossen
Obchod je zavřen
vchod
Eingang
Značka pro vstup
východ
Ausgang
Značka pro východ
tam
Drücken
sem
Ziehen
muži
Männer
Záchody pro muže
ženy
Damen
Záchody pro ženy
obsazeno
Besetzt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
Frei
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Können Sie hier einen Moment warten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Folgen Sie dem Auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Wo ist die Autovermietung?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
... für einen Tag/eine Woche.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Ich brauche keine Versicherung.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
Der Tank ist nicht voll.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
Der Motor macht komische Geräusche.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
Das Auto ist kaputt.
Stěžování si, že auto je poničené