maďarsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Eltévedtem.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Hol találom/találok ____?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
...mosdó?
zařízení
... banku/směnárnu?
...bank/pénzváltó?
zařízení
... hotel?
...egy hotel?
zařízení
... čerpací stanici?
...benzinkút?
zařízení
... nemocnici?
....a kórház?
zařízení
... lékárnu?
....egy gyógyszertár?
zařízení
... obchodní dům?
...áruház?
zařízení
... supermarket?
....szupermarket?
zařízení
... autobusovou zastávku?
...buszmegálló?
zařízení
... zastávku metra?
....metrómegálló?
zařízení
... turistické informace?
....turista információs központ?
zařízení
... bankomat?
...ATM/pénzautomata?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
...belváros?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
....vonatpályaudvar?
konkrétní místo
... na letiště?
....reptér?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
....rendőrség?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
..._[ország]_ követsége?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
...bár?
místo
... kavárny?
...kávézó?
místo
... restaurace?
...étterem?
místo
... noční kluby?
...szórakozóhely?
místo
... hotely?
...hotel?
místo
... turistické atrakce?
...turista látványosság?
místo
... historické památky?
...történelmi látnivalók?
místo
... muzea?
...múzeum?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Fordulj(on) balra.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Fordulj(on) jobbra.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Menj(en) egyenesen.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Menj(en) vissza.
Dávání instrukcí
Zastav.
Állj(on) meg.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Menj(en) a _______ irányába.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Menj(en) el a _____ mellett.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Keresse a _______.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
lejtő
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
emelkedő
Dávání instrukcí
křižovatka
kereszteződés
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
közlekedési lámpa
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
...vonlajegy / jegy...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
...oda-vissza jegy....
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
...napi jegy...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
...hetijegy...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
...havi bérlet...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Foglalt ez a hely?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Ez az én helyem.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
Nyitva
Obchod je otevřen
zavřeno
Zárva
Obchod je zavřen
vchod
Bejárat
Značka pro vstup
východ
Kijárat
Značka pro východ
tam
Tolni
sem
Húzni
muži
Férfi
Záchody pro muže
ženy
Női
Záchody pro ženy
obsazeno
Foglalt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
Szabad
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
A __[hely]__ kell mennm.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Tudna várni itt egy percet?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Kövesse azt a kocsit!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Hol van egy autóbérlő?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
....egy napra / hétre
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Nem kérek biztosítást.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
A tank nincs tele.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
A motor fura hangokat ad ki.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
Az autó tönkre van menve.
Stěžování si, že auto je poničené