italsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Mi sono perso.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Dove posso trovare ____?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... un bagno?
zařízení
... banku/směnárnu?
... una banca/sportello di cambio
zařízení
... hotel?
... un albergo?
zařízení
... čerpací stanici?
... un benzinaio?
zařízení
... nemocnici?
... un ospedale?
zařízení
... lékárnu?
... una farmacia?
zařízení
... obchodní dům?
... un grande magazzino?
zařízení
... supermarket?
... un supermercato?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... la fermata dell'autobus?
zařízení
... zastávku metra?
... la fermata della metro?
zařízení
... turistické informace?
... un ufficio di informazione turistica?
zařízení
... bankomat?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Come si arriva __?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... al centro?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
... alla stazione del treno?
konkrétní místo
... na letiště?
... all'aeroporto?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... alla centrale di polizia?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... all'ambasciata di [paese]?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Ci può consigliare un buon ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... bar?
místo
... kavárny?
... caffé?
místo
... restaurace?
... ristorante?
místo
... noční kluby?
... night club?
místo
... hotely?
... albergo?
místo
... turistické atrakce?
... attrazione turistica?
místo
... historické památky?
... sito storico?
místo
... muzea?
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Gira a sinistra.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Gira a destra.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Sempre dritto.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Torna indietro.
Dávání instrukcí
Zastav.
Fermati.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Vai verso ___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Vai oltre ___.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Cerca il/la ___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
in discesa
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
in salita
Dávání instrukcí
křižovatka
incrocio
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
semafori
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parco
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... biglietto solo andata...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... andata e ritorno...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... biglietto di prima/seconda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... biglietto giornaliero...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... un abbonamento settimanale...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... un abbonamento mensile ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Si ferma a ___[luogo]___?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
È occupato questo posto?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Questo è il mio posto.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
aperto
Obchod je otevřen
zavřeno
chiuso
Obchod je zavřen
vchod
entrata
Značka pro vstup
východ
uscita
Značka pro východ
tam
spingere
sem
tirare
muži
uomini
Záchody pro muže
ženy
donne
Záchody pro ženy
obsazeno
pieno/occupato
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
libero
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Può aspettare qui un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Segua quella macchina!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Dov'è il noleggio auto?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
... per un giorno/una settimana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Non ho bisogno di assicurazione.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
Non c'è il pieno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
Il motore fa uno strano rumore.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
L'auto è danneggiata.
Stěžování si, že auto je poničené