hindsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
zařízení
... banku/směnárnu?
zařízení
... hotel?
zařízení
... čerpací stanici?
zařízení
... nemocnici?
zařízení
... lékárnu?
zařízení
... obchodní dům?
zařízení
... supermarket?
zařízení
... autobusovou zastávku?
zařízení
... zastávku metra?
zařízení
... turistické informace?
zařízení
... bankomat?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
konkrétní místo
... na letiště?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
místo
... kavárny?
místo
... restaurace?
místo
... noční kluby?
místo
... hotely?
místo
... turistické atrakce?
místo
... historické památky?
místo
... muzea?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Dávání instrukcí
Zastav.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
Dávání instrukcí
křižovatka
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
Obchod je otevřen
zavřeno
Obchod je zavřen
vchod
Značka pro vstup
východ
Značka pro východ
tam
sem
muži
Záchody pro muže
ženy
Záchody pro ženy
obsazeno
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
Stěžování si, že auto je poničené