dánsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Jeg er faret vild.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Hvor kan jeg finde___?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... et badeværelse?
zařízení
... banku/směnárnu?
... en bank/et veksel kontor?
zařízení
... hotel?
... et hotel?
zařízení
... čerpací stanici?
... en benzintank?
zařízení
... nemocnici?
... et sygehus?
zařízení
... lékárnu?
... et apotek?
zařízení
... obchodní dům?
... et stormagasin?
zařízení
... supermarket?
... et supermarked?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... busstoppestedet?
zařízení
... zastávku metra?
... metrostationen?
zařízení
... turistické informace?
... et turistkontor?
zařízení
... bankomat?
... en hæveautomat?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Hvordan kommer jeg til ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... til centrum?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
...togstationen?
konkrétní místo
... na letiště?
... lufthavnen?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... politistationen?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... den [land] ambassade?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
kan du anbefale nogle gode ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... barer?
místo
... kavárny?
... cafeer?
místo
... restaurace?
... restauranter?
místo
... noční kluby?
... natklubber?
místo
... hotely?
... hoteller?
místo
... turistické atrakce?
... turistattraktioner?
místo
... historické památky?
... historiske steder?
místo
... muzea?
... museer?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Drej til venstre.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Drej til højre.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Gå lige frem.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Gå tilbage.
Dávání instrukcí
Zastav.
Stop.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Gå hen imod ___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Gå forbi ___.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Kig efter ___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
Ned af bakken
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
Op ad bakke
Dávání instrukcí
křižovatka
vejkryds
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
trafiklys
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parkere
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... enkeltbillet...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... returbillet...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... første klasse/anden klasse billet ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... heldagsbillet ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... ugebillet ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... månedsbillet ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Er dette sæde optaget?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Dette er mit sæde.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
åben
Obchod je otevřen
zavřeno
lukket
Obchod je zavřen
vchod
indgang
Značka pro vstup
východ
udgang
Značka pro východ
tam
skub
sem
træk
muži
mænd
Záchody pro muže
ženy
kvinder
Záchody pro ženy
obsazeno
optaget
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
ledig
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Kender du nummeret til en taxa?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Jeg skal til __[sted]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Kan du venter her et øjeblik?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Følg efter den bil!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Hvor er biludlejningen?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
... i en dag/en uge.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Jeg har ikke brug for forsikring.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Hvor er den næste benzintank?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
Tanken er ikke fuld.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
Motoren laver en underlig lyd.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
Bilen er skadet.
Stěžování si, že auto je poničené