čínsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
…浴室?(…yùshì?)
zařízení
... banku/směnárnu?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
zařízení
... hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
zařízení
... čerpací stanici?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
zařízení
... nemocnici?
…医院?(…yīyuàn?)
zařízení
... lékárnu?
…药店?(…yàodiàn?)
zařízení
... obchodní dům?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
zařízení
... supermarket?
…超市?(…chāoshì?)
zařízení
... autobusovou zastávku?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
zařízení
... zastávku metra?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
zařízení
... turistické informace?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
zařízení
... bankomat?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
zařízení
Jak se dostanu ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
konkrétní místo
... na letiště?
…机场?(…jīchǎng?)
konkrétní místo
... na policejní stanici?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
…酒吧?(…jiǔbā?)
místo
... kavárny?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
místo
... restaurace?
…饭店?(…fàndiàn?)
místo
... noční kluby?
…夜店?(…yèdiàn?)
místo
... hotely?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
místo
... turistické atrakce?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
místo
... historické památky?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
místo
... muzea?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
右转。(yòu zhuǎn.)
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
直走。(zhí zǒu.)
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Dávání instrukcí
Zastav.
停。(tíng.)
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Dávání instrukcí
dolů z kopce
下坡(xià pō)
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
上坡(shàng pō)
Dávání instrukcí
křižovatka
十字路口(shízìlù kǒu)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
交通灯(jiāotōng dēng)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
公园(gōngyuán)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
…天票…(…tiān piào…)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
…周票…(…zhōu piào…)
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
…月票…(…yuèpiào…)
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
营业中(yíngyè zhōng)
Obchod je otevřen
zavřeno
关门(guānmén)
Obchod je zavřen
vchod
入口处(rùkǒu chù)
Značka pro vstup
východ
出口(chūkǒu)
Značka pro východ
tam
推(tuī)
sem
拉(lā)
muži
男士(nánshì)
Záchody pro muže
ženy
女士(nǚshì)
Záchody pro ženy
obsazeno
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
空闲(kòng xián)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
车坏了。(chē huàile.)
Stěžování si, že auto je poničené