anglicky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
I am lost.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Can you show me where it is on the map?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Where can I find___?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... a bathroom?
zařízení
... banku/směnárnu?
... a bank/an exchange office?
zařízení
... hotel?
... a hotel?
zařízení
... čerpací stanici?
... a gas station?
zařízení
... nemocnici?
... a hospital?
zařízení
... lékárnu?
... a pharmacy?
zařízení
... obchodní dům?
... a department store?
zařízení
... supermarket?
... a supermarket?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... the bus stop?
zařízení
... zastávku metra?
... the subway station?
zařízení
... turistické informace?
... a tourist information office?
zařízení
... bankomat?
... an ATM/a cash machine?
zařízení
Jak se dostanu ___?
How do I get to___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... the downtown area?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
... the train station?
konkrétní místo
... na letiště?
... the airport?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... the police station?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... the embassy of [country]?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Can you recommend any good___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... bars?
místo
... kavárny?
... cafes?
místo
... restaurace?
... restaurants?
místo
... noční kluby?
... night clubs?
místo
... hotely?
... hotels?
místo
... turistické atrakce?
... tourist attractions?
místo
... historické památky?
... historic sites?
místo
... muzea?
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Turn left.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Turn right.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Go straight ahead.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Go back.
Dávání instrukcí
Zastav.
Stop.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Go towards the___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Go past the___.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Watch for the___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
downhill
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
uphill
Dávání instrukcí
křižovatka
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
traffic lights
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Where can I buy a bus/train ticket?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... single ticket ...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... return ticket ...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... first class/second class ticket ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... day pass ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... weekly pass ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... monthly pass ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
How long to get to __[location]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Is this seat taken?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
That is my seat.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
open
Obchod je otevřen
zavřeno
closed
Obchod je zavřen
vchod
entrance
Značka pro vstup
východ
exit
Značka pro východ
tam
push
sem
pull
muži
men
Záchody pro muže
ženy
women
Záchody pro ženy
obsazeno
occupied
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
vacant
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Do you know the number to call a taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
I need to go to __[location]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
How much to go to__[location]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Can you wait here for a moment?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Follow that car!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Where is the car rental?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
... for one day/one week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
I want full coverage insurance.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
I do not need insurance.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Should I bring the car back with a full tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Where is the next gas station?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
I would like to include a second driver.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
What is the speed limit in cities/on highways?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
The tank is not full.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
The engine makes a strange noise.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
The car is damaged.
Stěžování si, že auto je poničené