turecky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
Kayboldum.
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
__ı nerede bulurum?
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
... bir banyo?
zařízení
... a bank/an exchange office?
... bir banka/döviz bürosu?
zařízení
... a hotel?
... bir otel?
zařízení
... a gas station?
... bir benzin istasyonu?
zařízení
... a hospital?
... bir hastane?
zařízení
... a pharmacy?
... bir eczane?
zařízení
... a department store?
... bir büyük mağaza?
zařízení
... a supermarket?
... bir süpermarket?
zařízení
... the bus stop?
... otobüs durağı?
zařízení
... the subway station?
... bir metro istasyonu?
zařízení
... a tourist information office?
... bir turist bilgi ofisi?
zařízení
... an ATM/a cash machine?
.. bir ATM/para çekme makinası?
zařízení
How do I get to___?
__ye nasıl varırım?
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
... eski kasaba merkezi?
konkrétní místo
... the train station?
... tren istasyonu?
konkrétní místo
... the airport?
... havaalanı?
konkrétní místo
... the police station?
... polis merkezi?
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
... [ülke]'nin konsolosluğu?
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
... barlar?
místo
... cafes?
... kafeler?
místo
... restaurants?
... restoranlar?
místo
... night clubs?
... gece kulüpleri?
místo
... hotels?
... oteller?
místo
... tourist attractions?
... turistik atraksiyonlar?
místo
... historic sites?
... tarihi alanlar?
místo
... museums?
... müzeler?
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
Sola dön.
Dávání instrukcí
Turn right.
Sağa dön.
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
Düz git.
Dávání instrukcí
Go back.
Geri git.
Dávání instrukcí
Stop.
Dur.
Dávání instrukcí
Go towards the___.
__'e doğru git.
Dávání instrukcí
Go past the___.
__'ı geç.
Dávání instrukcí
Watch for the___.
__'i bekle.
Dávání instrukcí
downhill
yokuş aşağı
Dávání instrukcí
uphill
yokuş yukarı
Dávání instrukcí
intersection
kavşak
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
trfik ışıkları
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
... tek bilet ...
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
dönüş bileti
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
... günlük ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
... haftalık ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
... aylık ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
Bu benim koltuğum
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
açık
Obchod je otevřen
closed
kapalı
Obchod je zavřen
entrance
giriş
Značka pro vstup
exit
çıkış
Značka pro východ
push
itiniz
pull
çekiniz
men
erkekler
Záchody pro muže
women
kadınlar
Záchody pro ženy
occupied
dolu
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
boş
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
Şu arabayı takip et!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
Araba nereden kiralanıyor?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
... bir gün/bir hafta için.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
Sigortaya ihtiyacım yok.
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
Depo dolu değil.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
Motordan garip bir ses geliyor.
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
Araba hasarlı.
Stěžování si, že auto je poničené