rumunsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
M-am rătăcit.
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
Îmi puteți arăta unde este pe hartă?
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
Unde pot găsi ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
... o toaletă?
zařízení
... a bank/an exchange office?
... o bancă/un schimb valutar?
zařízení
... a hotel?
... un hotel?
zařízení
... a gas station?
... o benzinărie?
zařízení
... a hospital?
... un spital?
zařízení
... a pharmacy?
... o farmacie?
zařízení
... a department store?
... un magazin universal?
zařízení
... a supermarket?
... un supermarket?
zařízení
... the bus stop?
... o stație de autobuz?
zařízení
... the subway station?
... o stație de metrou?
zařízení
... a tourist information office?
... un centru de informații turistice?
zařízení
... an ATM/a cash machine?
... un ATM/bancomat?
zařízení
How do I get to___?
Cum pot ajunge ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
... în centrul orașului?
konkrétní místo
... the train station?
... la gară?
konkrétní místo
... the airport?
... la aeroport?
konkrétní místo
... the police station?
... la poliție?
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
... la ambasada [țara] ?
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
Îmi puteți recomanda ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
... un bar?
místo
... cafes?
... o cafenea?
místo
... restaurants?
... un restaurant?
místo
... night clubs?
... un club?
místo
... hotels?
... un hotel?
místo
... tourist attractions?
... anumite atracții turistice?
místo
... historic sites?
... anumite situri arheologice/istorice?
místo
... museums?
... muzee
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
Viraj la stânga.
Dávání instrukcí
Turn right.
Viraj la dreapta.
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
Drept înainte.
Dávání instrukcí
Go back.
Întorceți-vă.
Dávání instrukcí
Stop.
Opriți.
Dávání instrukcí
Go towards the___.
Mergeți către ___.
Dávání instrukcí
Go past the___.
Treceți pe lângă ___.
Dávání instrukcí
Watch for the___.
Uitați-vă după ___.
Dávání instrukcí
downhill
În jos/la vale.
Dávání instrukcí
uphill
În sus/la deal.
Dávání instrukcí
intersection
Intersecție
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
Semafoare
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
Parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
De unde pot cumpăra un bilet de autobuz/tren?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Aș dori să cumpăr un ___ pentru _[locație]_, vă rog.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
... bilet simplu ...
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
... bilet dus-întors ...
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
... un bilet la clasa întâi/a doua ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
... bilet pentru o zi ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
... bilet/abonament săptămânal ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
... abonament lunar ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Cât costă un bilet până la _[destinație]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
Aș dori să rezerv un loc (lângă geam).
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Acest autobuz/tren oprește în _[destinație]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
În cât timp ajunge la _[locație]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
La ce oră pleacă trenul/autobuzul în direcția _[destinație]_ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
Este ocupat acest loc?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
Acela este locul meu.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
Deschis
Obchod je otevřen
closed
Închis
Obchod je zavřen
entrance
Intrare
Značka pro vstup
exit
Ieșire
Značka pro východ
push
Împinge
pull
Trage
men
Bărbați
Záchody pro muže
women
Femei
Záchody pro ženy
occupied
Ocupat
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
Disponibil/Vacant
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Aveți un număr de telefon pentru a chema un taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
Trebuie să ajung la _[destinație]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
Cât costă până la _[destinație]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
Puteți aștepta aici pentru un moment?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
Urmăriți mașina aceea!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
De unde pot închiria o mașină?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
Aș dori să închiriez o mașină mică/mare/o dubă.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
... pentru o zi/o săptămână.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
Doresc asigurare pentru toate riscurile.
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
Nu am nevoie de asigurare.
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
Trebuie să aduc mașina înapoi cu rezervorul plin?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
Unde este următoarea benzinărie?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
Aș dori să includ un al doilea șofer.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
Care este limita de viteză în orașe/pe autostradă?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
Rezervorul nu este plin.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
Motorul face un zgomot ciudat.
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
Mașina este avariată.
Stěžování si, že auto je poničené