polsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
Zgubiłem/Zgubiłam się.
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
Gdzie jest ___?
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
... toaleta?
zařízení
... a bank/an exchange office?
... bank/kantor?
zařízení
... a hotel?
... hotel?
zařízení
... a gas station?
... stacja benzynowa?
zařízení
... a hospital?
... szpital?
zařízení
... a pharmacy?
... apteka?
zařízení
... a department store?
... dom towarowy?
zařízení
... a supermarket?
... supermarket?
zařízení
... the bus stop?
... przystanek autobusowy?
zařízení
... the subway station?
... stacja metra?
zařízení
... a tourist information office?
... centrum informacji turystycznej?
zařízení
... an ATM/a cash machine?
... bankomat?
zařízení
How do I get to___?
Jak dotrzeć ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
... do centrum?
konkrétní místo
... the train station?
... na dworzec kolejowy?
konkrétní místo
... the airport?
... na lotnisko?
konkrétní místo
... the police station?
... na komisariat policji?
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
... do ambasady [nazwa kraju]?
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
... bary?
místo
... cafes?
... kawiarnie?
místo
... restaurants?
... restauracje?
místo
... night clubs?
... kluby nocne?
místo
... hotels?
... hotele?
místo
... tourist attractions?
... atrakcje turystyczne?
místo
... historic sites?
... atrakcje historyczne?
místo
... museums?
... muzea?
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
Skręć w lewo.
Dávání instrukcí
Turn right.
Skręć w prawo.
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
Idź prosto.
Dávání instrukcí
Go back.
Zawróć.
Dávání instrukcí
Stop.
Zatrzymaj się.
Dávání instrukcí
Go towards the___.
Idź w kierunku ___.
Dávání instrukcí
Go past the___.
Miń ___.
Dávání instrukcí
Watch for the___.
Rozejrzyj się za ___.
Dávání instrukcí
downhill
w dół
Dávání instrukcí
uphill
w górę
Dávání instrukcí
intersection
skrzyżowanie
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
światła
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
... bilet w jedną stronę ...
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
... bilet powrotny ...
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
... bilet całodzienny ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
... bilet tygodniowy ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
... bilet miesięczny ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
Czy to miejsce jest wolne?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
To jest moje miejsce.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
otwarte
Obchod je otevřen
closed
zamknięte
Obchod je zavřen
entrance
wejście
Značka pro vstup
exit
wyjście
Značka pro východ
push
pchaj
pull
ciągnij
men
męski
Záchody pro muže
women
damski
Záchody pro ženy
occupied
zajęte
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
wolne
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
Proszę jechać za tym samochodem!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
... na jeden dzień/jeden tydzień.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
Bak nie jest pełny.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
Samochód jest zepsuty.
Stěžování si, že auto je poničené