německy | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
Ich habe mich verirrt.
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
Wo kann ich ___ finden?
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
... ein Badezimmer?
zařízení
... a bank/an exchange office?
... eine Bank/Wechselstube?
zařízení
... a hotel?
... ein Hotel?
zařízení
... a gas station?
... eine Tankstelle?
zařízení
... a hospital?
... ein Krankenhaus?
zařízení
... a pharmacy?
... eine Apotheke?
zařízení
... a department store?
... ein Kaufhaus?
zařízení
... a supermarket?
... ein Supermarkt?
zařízení
... the bus stop?
... eine Bushaltestelle?
zařízení
... the subway station?
... eine Bahnstation?
zařízení
... a tourist information office?
... die Touristeninformation?
zařízení
... an ATM/a cash machine?
... einen Geldautomaten?
zařízení
How do I get to___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
... die Stadtmitte?
konkrétní místo
... the train station?
... der Bahnhof?
konkrétní místo
... the airport?
... der Flughafen?
konkrétní místo
... the police station?
... die Polizeiwache?
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
... die Botschaft von [Land]?
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
... Bars?
místo
... cafes?
... Cafés?
místo
... restaurants?
... Restaurants?
místo
... night clubs?
... Diskotheken?
místo
... hotels?
... Hotels?
místo
... tourist attractions?
... Touristenattraktionen?
místo
... historic sites?
... historische Sehenswürdigkeiten?
místo
... museums?
... Museums?
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
Nach links.
Dávání instrukcí
Turn right.
Nach rechts.
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
Geradeaus gehen.
Dávání instrukcí
Go back.
Geh zurück.
Dávání instrukcí
Stop.
Anhalten.
Dávání instrukcí
Go towards the___.
Gehe zum/zur ___.
Dávání instrukcí
Go past the___.
Geh an ___ vorbei.
Dávání instrukcí
Watch for the___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Dávání instrukcí
downhill
bergab
Dávání instrukcí
uphill
bergauf
Dávání instrukcí
intersection
Kreuzung
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
Ampel
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
Park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
... Einzelfahrschein ...
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
... Rückfahrkarte ...
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
... Tageskarte ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
... Wochenkarte ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
... Monatskarte ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
Ist dieser Platz besetzt?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
Das ist mein Platz.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
geöffnet
Obchod je otevřen
closed
geschlossen
Obchod je zavřen
entrance
Eingang
Značka pro vstup
exit
Ausgang
Značka pro východ
push
Drücken
pull
Ziehen
men
Männer
Záchody pro muže
women
Damen
Záchody pro ženy
occupied
Besetzt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
Frei
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
Können Sie hier einen Moment warten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
Folgen Sie dem Auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
Wo ist die Autovermietung?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
... für einen Tag/eine Woche.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
Ich brauche keine Versicherung.
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
Der Tank ist nicht voll.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
Der Motor macht komische Geräusche.
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
Das Auto ist kaputt.
Stěžování si, že auto je poničené