maďarsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
Eltévedtem.
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
Hol találom/találok ____?
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
...mosdó?
zařízení
... a bank/an exchange office?
...bank/pénzváltó?
zařízení
... a hotel?
...egy hotel?
zařízení
... a gas station?
...benzinkút?
zařízení
... a hospital?
....a kórház?
zařízení
... a pharmacy?
....egy gyógyszertár?
zařízení
... a department store?
...áruház?
zařízení
... a supermarket?
....szupermarket?
zařízení
... the bus stop?
...buszmegálló?
zařízení
... the subway station?
....metrómegálló?
zařízení
... a tourist information office?
....turista információs központ?
zařízení
... an ATM/a cash machine?
...ATM/pénzautomata?
zařízení
How do I get to___?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
...belváros?
konkrétní místo
... the train station?
....vonatpályaudvar?
konkrétní místo
... the airport?
....reptér?
konkrétní místo
... the police station?
....rendőrség?
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
..._[ország]_ követsége?
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
...bár?
místo
... cafes?
...kávézó?
místo
... restaurants?
...étterem?
místo
... night clubs?
...szórakozóhely?
místo
... hotels?
...hotel?
místo
... tourist attractions?
...turista látványosság?
místo
... historic sites?
...történelmi látnivalók?
místo
... museums?
...múzeum?
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
Fordulj(on) balra.
Dávání instrukcí
Turn right.
Fordulj(on) jobbra.
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
Menj(en) egyenesen.
Dávání instrukcí
Go back.
Menj(en) vissza.
Dávání instrukcí
Stop.
Állj(on) meg.
Dávání instrukcí
Go towards the___.
Menj(en) a _______ irányába.
Dávání instrukcí
Go past the___.
Menj(en) el a _____ mellett.
Dávání instrukcí
Watch for the___.
Keresse a _______.
Dávání instrukcí
downhill
lejtő
Dávání instrukcí
uphill
emelkedő
Dávání instrukcí
intersection
kereszteződés
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
közlekedési lámpa
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
...vonlajegy / jegy...
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
...oda-vissza jegy....
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
...napi jegy...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
...hetijegy...
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
...havi bérlet...
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
Foglalt ez a hely?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
Ez az én helyem.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
Nyitva
Obchod je otevřen
closed
Zárva
Obchod je zavřen
entrance
Bejárat
Značka pro vstup
exit
Kijárat
Značka pro východ
push
Tolni
pull
Húzni
men
Férfi
Záchody pro muže
women
Női
Záchody pro ženy
occupied
Foglalt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
Szabad
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
A __[hely]__ kell mennm.
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
Tudna várni itt egy percet?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
Kövesse azt a kocsit!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
Hol van egy autóbérlő?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
....egy napra / hétre
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
Nem kérek biztosítást.
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
A tank nincs tele.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
A motor fura hangokat ad ki.
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
Az autó tönkre van menve.
Stěžování si, že auto je poničené