japonsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
道に迷いました
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
どこなのか地図で示してもらえますか?
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
___はどこですか?
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
...お手洗い?
zařízení
... a bank/an exchange office?
... 銀行/外国為替取引所?
zařízení
... a hotel?
...ホテル?
zařízení
... a gas station?
...ガソリンスタンド?
zařízení
... a hospital?
...病院?
zařízení
... a pharmacy?
...薬局?
zařízení
... a department store?
...デパート?
zařízení
... a supermarket?
...スーパー?
zařízení
... the bus stop?
...バス停?
zařízení
... the subway station?
...地下鉄駅?
zařízení
... a tourist information office?
...観光案内所?
zařízení
... an ATM/a cash machine?
..ATM/現金取扱機?
zařízení
How do I get to___?
___まではどの道順を行けばいいですか?
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
...中心地?
konkrétní místo
... the train station?
...駅?
konkrétní místo
... the airport?
...空港?
konkrétní místo
... the police station?
...警察所?
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
...[国]大使館?
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
おすすめの___はありますか?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
...バー?
místo
... cafes?
...カフェ?
místo
... restaurants?
...レストラン?
místo
... night clubs?
...ナイトクラブ?
místo
... hotels?
...ホテル?
místo
... tourist attractions?
...観光資源?
místo
... historic sites?
... 史跡?
místo
... museums?
...美術館?
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
左に曲がる
Dávání instrukcí
Turn right.
右に曲がる
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
まっすぐ進む
Dávání instrukcí
Go back.
戻る
Dávání instrukcí
Stop.
止まる
Dávání instrukcí
Go towards the___.
___へ向かう
Dávání instrukcí
Go past the___.
___を過ぎる
Dávání instrukcí
Watch for the___.
___に注意する
Dávání instrukcí
downhill
下り坂
Dávání instrukcí
uphill
上り坂
Dávání instrukcí
intersection
交差点
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
信号
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
公園
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
どこでバス/電車の切符が買えますか?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
__[場所]__行きの___をください
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
...片道切符...
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
...往復切符...
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
...一日券...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
...一週間券...
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
...一ヶ月券...
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
(窓際の)席を予約したいです
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
__[場所]__まではどの位かかりますか?
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
この席は空いていますか?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
これは私の席です
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
営業中
Obchod je otevřen
closed
閉店
Obchod je zavřen
entrance
入り口
Značka pro vstup
exit
出口
Značka pro východ
push
押す
pull
引く
men
Záchody pro muže
women
Záchody pro ženy
occupied
使用中
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
空き
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
タクシーの電話番号を知っていますか?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
__[場所]__へ行きたいです
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
ここで少し待っててもらえますか?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
あの車を追って!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
レンタカー業者はどこですか?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
...一日/一週間
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
完全補償型保険がほしいです
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
保険は必要ないです
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
もう一人のドライバーを追加したいと思います
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
ガソリンタンクが満タンではない
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
エンジンから奇妙な音がします
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
車が損傷されている
Stěžování si, že auto je poničené