italsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
Mi sono perso.
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
Dove posso trovare ____?
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
... un bagno?
zařízení
... a bank/an exchange office?
... una banca/sportello di cambio
zařízení
... a hotel?
... un albergo?
zařízení
... a gas station?
... un benzinaio?
zařízení
... a hospital?
... un ospedale?
zařízení
... a pharmacy?
... una farmacia?
zařízení
... a department store?
... un grande magazzino?
zařízení
... a supermarket?
... un supermercato?
zařízení
... the bus stop?
... la fermata dell'autobus?
zařízení
... the subway station?
... la fermata della metro?
zařízení
... a tourist information office?
... un ufficio di informazione turistica?
zařízení
... an ATM/a cash machine?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
zařízení
How do I get to___?
Come si arriva __?
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
... al centro?
konkrétní místo
... the train station?
... alla stazione del treno?
konkrétní místo
... the airport?
... all'aeroporto?
konkrétní místo
... the police station?
... alla centrale di polizia?
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
... all'ambasciata di [paese]?
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
Ci può consigliare un buon ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
... bar?
místo
... cafes?
... caffé?
místo
... restaurants?
... ristorante?
místo
... night clubs?
... night club?
místo
... hotels?
... albergo?
místo
... tourist attractions?
... attrazione turistica?
místo
... historic sites?
... sito storico?
místo
... museums?
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
Gira a sinistra.
Dávání instrukcí
Turn right.
Gira a destra.
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
Sempre dritto.
Dávání instrukcí
Go back.
Torna indietro.
Dávání instrukcí
Stop.
Fermati.
Dávání instrukcí
Go towards the___.
Vai verso ___.
Dávání instrukcí
Go past the___.
Vai oltre ___.
Dávání instrukcí
Watch for the___.
Cerca il/la ___.
Dávání instrukcí
downhill
in discesa
Dávání instrukcí
uphill
in salita
Dávání instrukcí
intersection
incrocio
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
semafori
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parco
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
... biglietto solo andata...
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
... andata e ritorno...
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
... biglietto di prima/seconda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
... biglietto giornaliero...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
... un abbonamento settimanale...
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
... un abbonamento mensile ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Si ferma a ___[luogo]___?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
È occupato questo posto?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
Questo è il mio posto.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
aperto
Obchod je otevřen
closed
chiuso
Obchod je zavřen
entrance
entrata
Značka pro vstup
exit
uscita
Značka pro východ
push
spingere
pull
tirare
men
uomini
Záchody pro muže
women
donne
Záchody pro ženy
occupied
pieno/occupato
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
libero
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
Può aspettare qui un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
Segua quella macchina!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
Dov'è il noleggio auto?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
... per un giorno/una settimana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
Non ho bisogno di assicurazione.
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
Non c'è il pieno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
Il motore fa uno strano rumore.
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
L'auto è danneggiata.
Stěžování si, že auto je poničené