česky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
Ztratil(a) jsem se.
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
Kde můžu najít___?
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
... záchod?
zařízení
... a bank/an exchange office?
... banku/směnárnu?
zařízení
... a hotel?
... hotel?
zařízení
... a gas station?
... čerpací stanici?
zařízení
... a hospital?
... nemocnici?
zařízení
... a pharmacy?
... lékárnu?
zařízení
... a department store?
... obchodní dům?
zařízení
... a supermarket?
... supermarket?
zařízení
... the bus stop?
... autobusovou zastávku?
zařízení
... the subway station?
... zastávku metra?
zařízení
... a tourist information office?
... turistické informace?
zařízení
... an ATM/a cash machine?
... bankomat?
zařízení
How do I get to___?
Jak se dostanu ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
... do centra?
konkrétní místo
... the train station?
... na vlakové nádraží?
konkrétní místo
... the airport?
... na letiště?
konkrétní místo
... the police station?
... na policejní stanici?
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
... na ambasádu [země]?
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
... bary?
místo
... cafes?
... kavárny?
místo
... restaurants?
... restaurace?
místo
... night clubs?
... noční kluby?
místo
... hotels?
... hotely?
místo
... tourist attractions?
... turistické atrakce?
místo
... historic sites?
... historické památky?
místo
... museums?
... muzea?
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
Zahni doleva.
Dávání instrukcí
Turn right.
Zahni doprava.
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
Jdi rovně.
Dávání instrukcí
Go back.
Jdi zpátky.
Dávání instrukcí
Stop.
Zastav.
Dávání instrukcí
Go towards the___.
Jdi směrem ___.
Dávání instrukcí
Go past the___.
Jdi kolem ___.
Dávání instrukcí
Watch for the___.
Vyhlížej ___.
Dávání instrukcí
downhill
dolů z kopce
Dávání instrukcí
uphill
nahoru do kopce
Dávání instrukcí
intersection
křižovatka
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
semafor
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
... jednosměrnou jízdenku ...
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
... zpáteční jízdenku ...
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
... jízdenku na den ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
... jízdenku na týden ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
... měsíční jízdenku ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
Je toto místo volné?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
Tohle je moje místo.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
otevřeno
Obchod je otevřen
closed
zavřeno
Obchod je zavřen
entrance
vchod
Značka pro vstup
exit
východ
Značka pro východ
push
tam
pull
sem
men
muži
Záchody pro muže
women
ženy
Záchody pro ženy
occupied
obsazeno
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
volno
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
Víte číslo na taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
Kolik to stojí do __[místo]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
Sledujte to auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
Kde je půjčovna aut?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
... na jeden den/jeden týden.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
Chci plné pojistné krytí.
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
Nepotřebuji pojištění.
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
Nádrž není plná.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
Motor dělá divné zvuky.
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
Auto je poničené.
Stěžování si, že auto je poničené