thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

sabah (öğleden önce)
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
tahmini
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
dikkatine
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
huzurunda
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
yani
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
A.Ş. (anonim şirketi)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
geçersiz
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
yıllık / yılda bir
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
öğleden sonra
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi