švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

sabah (öğleden önce)
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
tahmini
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
dikkatine
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
huzurunda
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
yani
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
A.Ş. (anonim şirketi)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
geçersiz
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
yıllık / yılda bir
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
öğleden sonra
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi