španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

sabah (öğleden önce)
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
tahmini
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
dikkatine
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
huzurunda
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
yani
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
A.Ş. (anonim şirketi)
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
geçersiz
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
nro. (número)
Používá se pro objednávky
yıllık / yılda bir
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
öğleden sonra
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi