korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

sabah (öğleden önce)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
tahmini
대개 (대략)
Používá pro odhad
dikkatine
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
학사
Univerzitní tituly
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
huzurunda
전하
Titul pro čestné členy
yani
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
A.Ş. (anonim şirketi)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
geçersiz
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
Používá se pro objednávky
yıllık / yılda bir
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
öğleden sonra
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi