finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

sabah (öğleden önce)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
tahmini
n. (noin)
Používá pro odhad
dikkatine
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
huzurunda
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
yani
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
A.Ş. (anonim şirketi)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
geçersiz
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
yıllık / yılda bir
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
öğleden sonra
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi