esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

sabah (öğleden önce)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
tahmini
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
dikkatine
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
huzurunda
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
yani
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
A.Ş. (anonim şirketi)
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
geçersiz
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
no. (numero)
Používá se pro objednávky
yıllık / yılda bir
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
öğleden sonra
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi