dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

sabah (öğleden önce)
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
tahmini
ca. (cirka)
Používá pro odhad
dikkatine
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
huzurunda
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
yani
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
A.Ş. (anonim şirketi)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
geçersiz
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
yıllık / yılda bir
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
öğleden sonra
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi