čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

sabah (öğleden önce)
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
tahmini
大约
Používá pro odhad
dikkatine
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
文学学士
Univerzitní tituly
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
huzurunda
尊敬的
Titul pro čestné členy
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
A.Ş. (anonim şirketi)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ltd. (limited)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
geçersiz
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
订购号
Používá se pro objednávky
yıllık / yılda bir
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
öğleden sonra
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi