švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi