španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
nro. (número)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi