rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi