řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi