portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
A/C (aos cuidados de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
V.A. (Vossa Alteza)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
S/A (sociedade anônima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
Ltda. (limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (não aplicável)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
nº. (número)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
por ano
anual
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Vide verso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
Vice Presidente
Druhý ve velení po prezidentovi