polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
ok. (około)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
Licencjat
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
nr (numer)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi