nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi