maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi