korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
대개 (대략)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
학사
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
전하
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
ทุกปี
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi