italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
ca. (circa)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
num.
Používá se pro objednávky
ทุกปี
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi