hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
लगभग
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
क्रं.
Používá se pro objednávky
ทุกปี
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi