finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
n. (noin)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi