esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
no. (numero)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi