čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
大约
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
文学学士
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
尊敬的
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
订购号
Používá se pro objednávky
ทุกปี
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi