česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi