anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
โดยประมาณค่า
approx. (approximately)
Používá pro odhad
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
เวลายุโรปกลาง
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
ร่วมมือกับ
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
จำกัด
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
ตัวเลข
no. (number)
Používá se pro objednávky
ทุกปี
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
รองประธาน
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi