thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
att. (attestera)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
per år
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi