španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
att. (attestera)
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
nro. (número)
Používá se pro objednávky
per år
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi