řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
att. (attestera)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
per år
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi