portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
att. (attestera)
A/C (aos cuidados de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
V.A. (Vossa Alteza)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
S/A (sociedade anônima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
Ltda. (limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
n/a (não aplicável)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
nº. (número)
Používá se pro objednávky
per år
por ano
anual
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
Vide verso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
Vice Presidente
Druhý ve velení po prezidentovi