polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
ok. (około)
Používá pro odhad
att. (attestera)
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Licencjat
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
nr (numer)
Používá se pro objednávky
per år
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi