nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
att. (attestera)
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
per år
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi