německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
att. (attestera)
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
per år
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi