korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
대개 (대략)
Používá pro odhad
att. (attestera)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
학사
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
전하
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
per år
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi